האירוח הוא בלב שלנו – על רשת פינתי

עיתון1פינתי חי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנה יפה כתבת שער ב"זמן ירושלים" יובל הימן,  29.5.09

עיתון2

 

 

עיתון3

 עיתון4

השארת תגובה